Verantwoording
Het Spina Bifida Fonds besteedt veel zorg aan de verantwoording van de besteding van de donaties. Dat gebeurt via de jaarverslagen, maar ook via de periodieke nieuwsbrief voor donateurs.